ورود به سیستم برای دانشجویان  والدین  ورود به سیستم برای    ورود به سیستم برای کارکنان   راهنمای سیستم ورود به سیستم
  مرکز بهداشت مرکز مشاوره اداره تربیت بدنی اداره رفاه اداره خوابگاه ها امور دانشجویی  

اطلاعيه فوري آخرين مهلت ثبت نام مجدد خوابگاه جهت دانشجويان روزانه

بدينوسيله به اطلاع مي رساند آخرين مهلت ثبت نام مجدد اسکان خوابگاه از مورخ 96/2/18 لغايت 96/2/22. انتخاب اتاق بعد از تائيد ثبت نام خوابگاه از مورخ 96/2/25 لغايت 96/2/27 مي باشد. ضمنا" تاريخ هاي فوق به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

با تشکر        

اداره امور خوابگاهها

بدينوسيله به اطلاع کليه دانشجويان روزانه ، که تقاضاي خوابگاه آنها مورد موافقت قرار گرفته است مي رساند الزاميست از مورخ 96/2/11 لغايت 96/2/17 جهت انتخاب اتاق به سايت bostan.uk.ac.ir مراجعه نمايند . اين تاريخ به هيچ عنوان تمديد نخواهد شد.

 

 
 
 

   

مهمترین پیوندها