اسکان تابستان

شرايط لازم جهت حضور در خوابگاههاي دانشگاه تابستان99(ويژه دانشجويان در شرف فارغ التحصيلي تا بهمن 99)

1.       صرفاً اسکان جهت دانشجوياني است که در ليست پيش ثبت نام، نام نويسي کرده اند.

2.       به همراه داشتن فرم ثبت نام در سامانه خود ارزيابي بيماري کرونا به ادرس (salamat.gov.ir)

3.       تأييد گواهي سلامت فوق توسط پزشک دانشگاه و دريافت گواهي حضور در خوابگاه از مرکز بهداشت دانشگاه.

4.       به همراه داشتن فرم تعهد نامه که توسط دانشجو  امضا گرديده(فرم تعهد در سايت دانشگاه موجود مي باشد).

5.       به همراه داشتن گواهي مبني بر فارغ التحصيل بودن تا پايان بهمن ماه 99 با تاييد استاد راهنما و رييس بخش و دانشکده

6.       بهمراه داشتن وسايل بهداشتي شخصي از جمله ماسک و دستکش و ماده ضد عفوني و بالش و تشک و ملحفه و ظروف تهيه غذا.

7.       اسکان از 4/5/99 حداکثر تا پايان مرداد99 و با شهريه مصوب صندوق رفاه در اتاقهايي با ظرفيت حداقل 2 و حداکثر 3 نفر صورت ميگيرد. لذا اعلام ميدارد که اسکان بصورت روزانه وجود ندارد.

8.       کليه سلف سرويس ها، بوفه ها و نانوايي دانشگاه تعطيل مي باشند.

9.       با توجه به حساسيت وضعيت بيماري کوويد 19 در صورت نداشتن هر کدام از شرايط فوق از حضور و اسکان دانشجو در خوابگاه جلوگيري بعمل مي آيد.

10.    در خصوص دانشجويان کارشناسي مجدداً تأکيد مي گردد خوابگاه به کساني تعلق مي گيرد که تا پايان بهمن ماه فارغ التحصيل مي گردند و داراي دروس عملي و آزمايشگاهي مي باشند.

11.   در ايام مذکور سرويس اياب و ذهاب جهت جا به جايي دانشجويان فعال نمي باشد.

 

توجه: از کليه دانشجوياني که حائز شرايط فوق نمي باشند تقاضا مي شود با توجه به شرايط بيماري کرونا از مراجعه حضوري به دانشگاه خودداري نمايند.

 

اداره امور خوابگاههاي دانشگاه

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 130 بار
تاریخ ارسال : 30 تير سال 1399