تاريخ هاي حضور دانشجو در اتاق جهت سرويس شوفاژ

مهم                       اطلاعيه                  مهم

بدينوسيله به اطلاع کليه دانشجويان ساکن خوابگاه مي رساند جهت راه اندازي سيستم گرمايشي و هواگيري رادياتورهاي خوابگاه ها حضور حداقل يکي از دانشجويان ساکن اتاقها در تاريخهاي ذيل الزاميست شايان ذکر است در صورت عدم حضور مسئوليت هر گونه مشکل به عهده کليه دانشجويان ساکن اتاق مي باشد و هيچ گونه مسئوليت به عهده اداره تاسيسات و امور خوابگاه ها نمي باشد.

شماره خوابگاه

تاريخ مراجعه

شماره خوابگاه

تاريخ مراجعه

1 و 2 و 3 و 6 و 7

96/7/15

ياس 1 و ياس 2

96/7/17

4 و 5و 8 و 9 و 10

96/7/16

نسترن 1 و نسترن 2

96/7/18

خوابگاه هرندي

96/7/19

 

 

 


اداره امور خوابگاهها

   
فرستنده : اداره امور خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 2305 بار
تاریخ ارسال : 10 مهر سال 1396