آخرين مهلت واريز شهريه خوابگاه

مهم                       اطلاعيه                  مهم

بدينوسيله به اطلاع کليه دانشجويان ساکن خوابگاه مي رساند الزاميست حداکثر تا مورخ 96/7/20 نسبت به پرداخت هزينه خوابگاه از طريق سامانه bp.swf.ir اقدام نمايند در غير اين صورت نسبت به لغو مجوز ورود به خوابگاه بعد از تاريخ فوق اقدام مي گردد.

اداره امور خوابگاهها

   
فرستنده : اداره امور خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 5980 بار
تاریخ ارسال : 10 مهر سال 1396