آخرين مهلت پرداخت شهريه

قابل توجه دانشجويان ساکن خوابگاهها

بدينوسيله  آخرين مهلت پرداخت اجاره بهاي خوابگاه در نيمسال اول  سال تحصيلي  97-96  تا  96/11/20 مي باشد لذا الزامي است دانشجويان گرامي   از طريق پورتال دانشجويي صندوق رفاه   bp.swf.ir)) با نام کاربري و رمز کد ملي (همراه با خط فاصله ) نسبت به پرداخت اقدام نمايند . بديهي است در صورت عدم پرداخت به موقع موارد ذيل اعمال مي گردد.

  1. از سيستم اسکان بوستان جهت ترم جاري حذف مي گردد.
  2. نسبت به غير فعال شدن سيستم آموزشي و تغذيه اقدام مي گردد.

دانشجوياني که اجاره بهاي آنها در سيستم قابل پرداخت نيست به اتاق 106 امور دانشجويي جناب آقاي نوابي  مراجعه نمايند.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             با تشکر

حوزه معاونت دانشجويي 

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 4209 بار
تاریخ ارسال : 11 بهمن سال 1396