در خصوص دانشجويان کارشناسي ورودي جديد

قابل توجه دانشجويان کارشناسي روزانه ورودي 97

بدينوسيله به اطلاع مي رساند جهت تقاضاي ثبت نام خوابگاه و بررسي آن توسط اداره خوابگاهها به صورت غيرحضوري به لينک bostan.uk.ac.ir  مراجعه نمايند. در صورت عدم ثبت نام به در خواست حضوري رسيدگي نمي شود. ضمنا" با توجه به محدوديت ظرفيت به تعداد محدودي از متقاضيان روزانه بر اساس اولويت مسافت شهر محل سکونت خوابگاه واگذار مي گردد.

اداره خوابگاهها

   
فرستنده : اداره خوابگاهها
   
تعدادمشاهده : 7905 بار
تاریخ ارسال : 24 شهريور سال 1397